Börn með gigt

Unglingar með gigt - fullorðinsárin undirbúin

Yfirfærsla ungmenna með langvinn veikindi, frá barnasviði yfir á fullorðinssvið, hefur verið áberandi í umræðu meðal fræðimanna undanfarna áratugi. Rannsóknir sýna, að farsæl yfirfærsla, þar sem ungmenni fær stuðning, skilning og fræðslu um leið og ábyrgð þess á eigin lífi vex, skilar sér í betri lífsgæðum seinna í lífinu. Á sama tíma og ungmenni með langvinn veikindi ganga í gegnum það þroskaferli sem óumflýjanlega fylgir slíkum veikindum, þurfa nánustu aðstandendur á stuðningi að halda við að aðlagast breyttum aðstæðum. Í þessari grein fer Sólrún W. Kamban, hjúkrunarfræðingur í gigtarteyminu á Barnaspítala Hringsins, yfir það hvernig yfirfærsla ungmenna yfir á fullorðinssvið fer fram. 

Lesa meira

Barnagigt

Grein eftir Judith Amalíu Guðmundsdóttur, sérfræðingi í barnalækningum og gigtlækningum barna

Á Íslandi fá um það bil 10-15 börn barnagigt á hverju ári.  Barnagigt er þó ekki einn sjúkdómur, heldur frekar samnefnari nokkurra mismunandi sjúkdóma sem eiga það sameiginlegt að valda langvinnum liðbólgum.  Barnagigt er skipt í fáliðagigt, fjölliðagigt, sóragigt, festumeinagigt og fjölkerfagigt þar sem munur er á einkennum, fylgikvillum, meðferð og langtímahorfum.
Í þessari grein fjallar Judith Amalía Guðmundsdóttir, sérfræðingur í barnalækningum og gigtlækningum barna, um barnagigt, orsakir og meðferð  ásamt því að kynna barnagigtarteymið sem starfar við Barnaspítala Hringsins. 

Lesa meira

Mæður eru velferð mannkyns

Viðtal Guðrúnar Guðlaugsdóttur við Jón R. Kristinsson barnalækni

Þegar foreldrar gigtveikra barna nefna nafn Jóns R. Kristinssonar læknis er tónninn einna líkastur því að sá hinn sami hafi verið tekinn í heilagra manna tölu. Svo mjög hefur Jón að þeirra sögn látið sig velferð barnanna varða. Þegar blaðamaður hittir Jón R. Kristinsson á skrifstofu hans á Barnaspítala Hringsins vill hann harla lítið gera úr þessari athugasemd blaðamanns en viðurkennir þó að hann hafi símann alltaf opinn, - líka á næturnar. Jón lærði almennar barnalækningar í Svíþjóð en hefur á löngum ferli sérhæft sig í gigtlækningum og krabbameinssjúkdómum barna og vitaskuld einnig sinnt öllum veikum börnum sem til hans hafa leitað þá áratugi sem hann hefur starfað við Landsspítalann og rekið sjálfstæða stofu. 

Lesa meira

Börn og gigt

Grein frá áhugahópi foreldra barna með gigt

Barnaliðagigt er oft á tíðum vanmetinn sjúkdómur, ekki bara úti í samfélaginu sjálfu heldur einnig í skólakerfinu og stundum í heilbrigðiskerfinu.
Á ári hverju greinast 10-14 börn á aldrinum 0-18 ára með barnagigt af misalvarlegum toga. 

Lesa meira

Ósýnileikinn hefur áhrif - börn með gigt og skólakerfið

Grein eftir Þórlaugu Ingu Þorvarðardóttur

Þessi grein eftir Þórlaugu Ingu Þorvarðardóttur er byggð á niðurstöðum rannsóknar sem gerð var vegna meistaraverkefnis í sérkennslufræðum haustið 2014 og fjallaði um reynslu barna með gigt og foreldra þeirra af skólakerfinu. Í greininni er meðal annars fjallað um ósýnileika og boðskipti en það kom sterkt fram í viðtölunum að þessir tveir þættir geta haft mjög mikil áhrif á skólagönguna. 

Lesa meira

Barnaliðagigt

Grein eftir Jón R. Kristinsson, barnalækni

Börn fá líka gigt og er liðagigt einn af þeim sjúkdómum sem getur lagst á þau. Liðagigt er langvinnur bólgusjúkdómur af óþekktum uppruna sem leggst á liði og kemur fram hjá börnum fyrir 16 ára aldur. Til eru nokkrar gerðir af liðagigt í börnum, t.a.m. fjölkerfa barnaliðagigt, fáliðagigt og fjölliða barnaliðagigt. Í þessari grein fjallar Jón R. Kristinsson, barnalæknir, um liðagigtarsjúkdóma í börnum.

Lesa meira