Sjúkraþjálfun Gigtarfélags Íslands

Sjúkraþjálfun hófst á vegum Gigtarfélagsins við opnun Gigtarmiðstöðvar
Gigtarfélags Íslands 4. júní 1984. Allt frá upphafi hefur verið mikil aðsókn að stöðinni. Oft langir biðlistar, en í dag er biðlisti mjög stuttur. Algengasta sjúkdómsgreining  þeirra sem koma er slitgigt, vefjagigt og iktsýki.

Hjá Gigtarmiðstöðinni starfa 2 sjúkraþjálfarar með mikla reynslu af meðhöndlun gigtarfólks. Sjúkraþjálfarar miðstöðvarinnar leggja sig fram um að sinna endurmenntun og sækja sem flest námskeið sem bjóðast. Ef þörf er á leita þjálfarar samstarfs við aðrar fagstéttir til þess að skjólstæðingar okkar fái sem heildrænasta nálgun í meðferð. 

Meðal aðferða sem sjúkraþjálfarar stöðvarinnar hafa sérhæft sig í er Stott Pilates, RPG (heildræn endurkennsla góðrar líkamsstöðu) og bjúgmeðferð. Auk þessa  er einn þjálfaranna menntaður sjúkranuddari.

Hér er hægt að lesa um hvað þarf til að komast í sjúkraþjálfun. 

Markmið sjúkraþjálfunar

Markmið  sjúkraþjálfunar GÍ er að veita meðferð sem miðar að því að viðhalda og/eða auka heilbrigði gigtarfólks. Starf sjúkraþjálfara er einkum fólgið í greiningu og meðferð ýmissa sjúkdóma eða álagseinkenna, auk fræðslu um orsakir og afleiðingar þeirra. Þeir leiðbeina um hvernig megi bæta líðan og hindra að kvillinn taki sig upp eða gera áhrif hans á lífið sem minnst. Í sjúkraþjálfun er margskonar aðferðum beitt, s.s. æfingum og teygjum, togi, liðlosun, hita og kælingu, rafmagnsmeðferð, mjúkvefjameðferð, nálarstungum, ráðgjöf og fræðslu.

Vitað er að gigtarsjúkdómar setja fólki margvíslegar skorður og oft tapast bæði þol og vöðvakraftur. Mikilvægt er að viðhalda og auka hreyfanleika og vöðvakraft, auk þess að minnka verki og bæta úthald. Í flestum tilfellum er hægt að minnka verki og bæta úthald gigtarfólks verulega með réttri þjálfun og meðferð.

Algengasta sjúkdóm­s­greining þeirra er sótt hafa sjúkraþjálfun GÍ er slitgigt. Á eftir koma vefjagigt og ikt­sýki og síðan aðrir gigtarsjúkdómar.

Athugið eftirfarandi

  • Örorkulífeyrisþegar eru beðnir um að framvísa örorkuskírteini sínu við skoðun svo að sjúkra­þjálfari geti tekið niður dagsetningar og númer þess.
  • Athugið að sum verkalýðs- og stéttarfélög niðurgreiða sjúkraþjálfun félagsmanna sinna.
  • Mikilvægt er að tilkynna forföll við fyrsta mögulega tækifæri í síma 530 3600.  Séu forföll ekki tilkynnt fyrir kl. 9.00 að morgni þess dags sem meðferð á að fara fram er innheimt forfallagjald.